1900 1234

CSKH - Tư vấn bán hàng

1800 6009

Góp ý - Khiếu nại

iphone, ipad cu giá tốt nhất mới 99%, bảo hành 06 tháng, đổi mới 7 ngày

Model

Giá bán lẻ

Máy mới 99%

Máy mới 95%

iPhone 5 - 16GB Black

2,890,000

2,690,000

iPhone 5 - 16GB White

2,890,000

2,690,000

iPhone 5 - 32G White

3,090,000

2,890,000

iPhone 5 - 64GB White

3,290,000

3,090,000

iPhone 5S - 16GB Gold

3,790,000

3,590,000

iPhone 5S - 16GB Silver

3,590,000

3,390,000

iPhone 5S - 16GB Gray

3,590,000

3,390,000

iPhone 5S - 32G Gold

4,190,000

3,890,000

iPhone 5S - 32G Gray

3,890,000

3,690,000

iPhone 5S - 32G Silver

3,890,000

3,690,000

iPhone 6-16GB Gold

6,590,000

6,290,000

iPhone 6-16GB Silver

6,290,000

5,990,000

iPhone 6-16GB Gray

6,290,000

5,990,000

iPhone 6-64GB Gold

7,590,000

7,290,000

iPhone 6-64GB Silver

7,290,000

6,990,000

iPhone 6-64GB Gray

7,290,000

6,990,000

iPhone 6-128GB Gold

8,290,000

7,990,000

iPhone 6-128GB Silver

7,690,000

7,390,000

iPhone 6-128GB Gray

7,690,000

7,390,000

iPhone 6 Plus 16GB Gold

7,790,000

7,490,000

iPhone 6 Plus 16GB Silver

7,790,000

7,490,000

iPhone 6 Plus 16GB Gray

7,790,000

7,490,000

iPhone 6 Plus 64GB Gold

9,290,000

8,990,000

iPhone 6 Plus 64GB Silver

8,990,000

8,690,000

iPhone 6 Plus 64GB Gray

8,690,000

8,390,000

iPhone 6 Plus 128GB Gold

10,190,000

9,890,000

iPhone 6 Plus 128GB Silver

10,190,000

9,890,000

iPhone 6 Plus 128GB Gray

10,190,000

9,890,000

iPhone 6S-16GB Gold && Rose

 8,490,000

8,190,000

iPhone 6S-16GB Silver & Gray

 8,290,000

7,990,000

iPhone 6S-64GB Gold & Rose

9,790,000

9,490,000

iPhone 6S-64GB Silver

9,390,000

9,190,000 

iPhone 6S-128GB

10,990,000

10,690,000 

iPhone 6S Plus 16GB

10,790,000

10,490,000

iPhone 6S Plus 64GB Rose & Gold

12,590,000

12,190,000

iPhone 6S Plus 64GB Silver & Gray

12,490,000

12,090,000

iPhone 6S Plus 128GB

13,290,000

12,790,000

iPad Air 1 Wifi + 4G 16GB Silver

6,190,000

 

iPad Mini 2 Wifi + 4G 16GB

5,290,000

 

iPad Mini 2 Wifi + 4G 32GB Silver

5,690,000

 

ipad mini 1 Wifi + 4G 32 Black

4,190,000

 

ipad mini 1 Wifi + 4G 32 White

4,190,000

 

ipad mini 1 Wifi + 4G 64 Black

4,590,000

 

ipad mini 1 Wifi + 4G 64 White

4,590,000