Tổng
  Thanh toán

  Tháng 7 - Mua phụ kiện giảm tới 30%

    

   

  - Khách hàng mua phụ kiện bất kỳ, giảm ngay 10% từ giá bán lẻ
  - Khách hàng mua combo được giảm giá tới 30% như sau:
  + Combo 2 sản phẩm : Khách hàng mua 1 Bao ốp bất kỳ + 1 Pin tích điện bất kỳ => Được giảm ngay 20% từ giá bán lẻ
  + Combo 3 sản phẩm : Khách hàng mua 01 Bao ốp bất kỳ + 1 Pin tích điện bất kỳ + 01 phụ kiện bất kỳ khác (không phải là Bao ốp hoặc Pin tích điện) => Được giảm ngay 30% từ giá bán lẻ

  Thời gian: 01/07/2017 tới hết ngày 31/07/2017 

  Điều kiện:
  + Chương trình không áp dụng với nhóm sản phẩm BVMH và Các sản phẩm Loa, Tai Nghe Sony; Ổ cứng di động Seagate, Lecie
  + Chương trình không áp dụng đồng thời với khuyến mại khác (nếu có)

  Khuyến mại đang áp dụng