Tổng
  Thanh toán

  Ưu đãi quà tặng Galaxy Gift tháng 11

  Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng A,J,S,Note lấy mã galaxy gift 

  Samsung Galaxy S8+: Giảm 4.200.000đ

  - Thời gian áp dụng: 1.11.2017 - 15.11.2017

  - Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng A,J,S,Note lấy mã galaxy gift 


  Samsung Galaxy S8: Giảm 5.000.000đ

  - Thời gian áp dụng: 1.11.2017 - 15.11.2017

  - Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng A,J,S,Note lấy mã galaxy gift  


  Samsung Galaxy J7+: Giảm 1.700.000đ

  - Thời gian áp dụng: 1.11.2017 - 30.11.2017

  - Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng A,J,S,Note lấy mã galaxy gift 


  Khuyến mại đang áp dụng